زنان در موسیقی ایران زمین

دیوار نوشته های دلت را که پاک کنی با نقشهای در حال رنگ باختن روی ذهنت چه میکنی ؟ فریاد من و تو در برابر ظلم ، حاصل رشد جوانه هایی بود که او در مزرعه دلمان کاشته بود ، مادر جوانی اش را در گوش من و تو و جامعه محدود زندگی خود زمزمه کرد تا دل ما جوانه بزند ،‌او پیر شد ما برنا ، ما تیر شدیم و کمان ، و هردو مانده در کف زمان.

میدانی مادر با نغمه هایش به ما آموخت که ایران کشور بزرگی نیست ، بلکه بزرگی ایران در وسعت دل ماست و عظمت همت ما ، مادر سراینده ذکر مولا بود و رستم، دلگیر بودن هوا و کوتاهی سقف آسمان، دلمرده بودن زمین، و اتمی شدن جنگل جهان برایش معنی نداشت، مادر بود یا مادر بزرگ؟

که به ما یاد میداد : مفهوم نگاه زیبا را دریابیم ، کوری عیب نیست، به ما با آواز میگفتکه : شوق قدم ها را پیدا کن ، بی پایی عیب نیست، او با نغمه هایش به ما می آموخت که لمس خدا را در لحظه بیابیم، بی دستی مسئله ای نیست و ما فرزانگی را از مادر آموختیم.

برگرفته از کتاب نقش زن در موسیقی مناطق ایران نوشته هوشنگ جاوید

زنان ایرانی با نغماتشان همواره مشعل شکوه افروز بوده اند و بنیانگذار موسیقی ایران زمین ، در واقع با جاودانه ساختن نغمه های کودکی ذره ذره نغمه و ترانه را بنیان گذاشتند هرچه هم تلاش کنیم عظمتی چندان ندارد بیاییم عشق این بخش از فرهنگ سترگ زن متدین ایرانی را دریابیم.

انگار روح آبی و آب است               انگار هم بیدار و هم خواب است

انگار غم در کسوت شادی است         انگار تصویر خدا،در بهترین قاب است 

/ 176 نظر / 24 بازدید
نمایش نظرات قبلی
نسیمه

█♥█¤•----------♥♥----------•¤█♥█ ♥۞♥ █♥█¤•----------♥♥----------•¤█♥█ [گل][گل]♥♥۞♥۞♥♥[قلب][قلب]طلــــوع خورشیــــــــد[قلب][قلب]♥♥۞♥۞♥♥[گل][گل] زیــبا ترین درود و سلام دوســــــت عزیز. وپ زیـــبای داری مــــوفــــق باشیــد اگر خــــواســــتی بمـــن ســـر بــــزن منتظــــــر حضـــــــور سبـــــــزت هستم [گل][گل]♥♥۞♥۞♥♥[قلب][قلب]طلــــوع خورشیــــــــد[قلب][قلب]♥♥۞♥۞♥♥[گل][گل] █♥█¤•----------♥♥----------•¤█♥█ ♥۞♥ █♥█¤•----------♥♥----------•¤█♥█

نسیمه

[گل][گل] █♥█¤•----------♥♥----------•¤█♥█ ♥۞♥ █♥█¤•----------♥♥----------•¤█♥█ [گل][گل]♥♥۞♥۞♥♥[قلب][قلب]طلــــوع خورشیــــــــد[قلب][قلب]♥♥۞♥۞♥♥[گل][گل] زیــبا ترین درود و سلام دوســــــت عزیز. وپ زیـــبای داری مــــوفــــق باشیــد اگر خــــواســــتی بمـــن ســـر بــــزن منتظــــــر حضـــــــور سبـــــــزت هستم [گل][گل]♥♥۞♥۞♥♥[قلب][قلب]طلــــوع خورشیــــــــد[قلب][قلب]♥♥۞♥۞♥♥[گل][گل] █♥█¤•----------♥♥----------•¤█♥█ ♥۞♥ █♥█¤•----------♥♥----------•¤█♥█ [گل][گل] █♥█¤•----------♥♥----------•¤█♥█ ♥۞♥ █♥█¤•----------♥♥----------•¤█♥█ [گل][گل]♥♥۞♥۞♥♥[قلب][قلب]طلــــوع خورشیــــــــد[قلب][قلب]♥♥۞♥۞♥♥[گل][گل] زیــبا ترین درود و سلام دوســــــت عزیز. وپ زیـــبای داری مــــوفــــق باشیــد اگر خــــواســــتی بمـــن ســـر بــــزن منتظــــــر حضـــــــور سبـــــــزت هستم [گل][گل]♥♥۞♥۞♥♥[قلب][قلب]طلــــوع خورشیــــــــد[قلب][قلب]♥♥۞♥۞♥♥[گل][گل] █♥█¤•----------♥♥----------•¤█♥█ ♥۞♥ █♥█¤•----------♥♥----------•¤█♥█

نسیمه

[گل][گل] █♥█¤•----------♥♥----------•¤█♥█ ♥۞♥ █♥█¤•----------♥♥----------•¤█♥█ [گل][گل]♥♥۞♥۞♥♥[قلب][قلب]طلــــوع خورشیــــــــد[قلب][قلب]♥♥۞♥۞♥♥[گل][گل] زیــبا ترین درود و سلام دوســــــت عزیز. وپ زیـــبای داری مــــوفــــق باشیــد اگر خــــواســــتی بمـــن ســـر بــــزن منتظــــــر حضـــــــور سبـــــــزت هستم [گل][گل]♥♥۞♥۞♥♥[قلب][قلب]طلــــوع خورشیــــــــد[قلب][قلب]♥♥۞♥۞♥♥[گل][گل] █♥█¤•----------♥♥----------•¤█♥█ ♥۞♥ █♥█¤•----------♥♥----------•¤█♥█ [گل][گل] █♥█¤•----------♥♥----------•¤█♥█ ♥۞♥ █♥█¤•----------♥♥----------•¤█♥█ [گل][گل]♥♥۞♥۞♥♥[قلب][قلب]طلــــوع خورشیــــــــد[قلب][قلب]♥♥۞♥۞♥♥[گل][گل] زیــبا ترین درود و سلام دوســــــت عزیز. وپ زیـــبای داری مــــوفــــق باشیــد اگر خــــواســــتی بمـــن ســـر بــــزن منتظــــــر حضـــــــور سبـــــــزت هستم [گل][گل]♥♥۞♥۞♥♥[قلب][قلب]طلــــوع خورشیــــــــد[قلب][قلب]♥♥۞♥۞♥♥[گل][گل] █♥█¤•----------♥♥----------•¤█♥█ ♥۞♥ █♥█¤•----------♥♥----------•¤█♥█

نسیمه

[گل][گل] █♥█¤•----------♥♥----------•¤█♥█ ♥۞♥ █♥█¤•----------♥♥----------•¤█♥█ [گل][گل]♥♥۞♥۞♥♥[قلب][قلب]طلــــوع خورشیــــــــد[قلب][قلب]♥♥۞♥۞♥♥[گل][گل] زیــبا ترین درود و سلام دوســــــت عزیز. وپ زیـــبای داری مــــوفــــق باشیــد اگر خــــواســــتی بمـــن ســـر بــــزن منتظــــــر حضـــــــور سبـــــــزت هستم [گل][گل]♥♥۞♥۞♥♥[قلب][قلب]طلــــوع خورشیــــــــد[قلب][قلب]♥♥۞♥۞♥♥[گل][گل] █♥█¤•----------♥♥----------•¤█♥█ ♥۞♥ █♥█¤•----------♥♥----------•¤█♥█ [گل][گل] █♥█¤•----------♥♥----------•¤█♥█ ♥۞♥ █♥█¤•----------♥♥----------•¤█♥█ [گل][گل]♥♥۞♥۞♥♥[قلب][قلب]طلــــوع خورشیــــــــد[قلب][قلب]♥♥۞♥۞♥♥[گل][گل] زیــبا ترین درود و سلام دوســــــت عزیز. وپ زیـــبای داری مــــوفــــق باشیــد اگر خــــواســــتی بمـــن ســـر بــــزن منتظــــــر حضـــــــور سبـــــــزت هستم [گل][گل]♥♥۞♥۞♥♥[قلب][قلب]طلــــوع خورشیــــــــد[قلب][قلب]♥♥۞♥۞♥♥[گل][گل] █♥█¤•----------♥♥----------•¤█♥█ ♥۞♥ █♥█¤•----------♥♥----------•¤█♥█

اسمان پر ستاره

[گل]★❤★❤★❤★❤★❤★❤★❤★❤★❤★❤★❤★❤★❤★❤★❤★[گل] [گل]•*★*•[گل] از حــــضــــو ر تــــــــــــــو ن مــــمــــنــــونــــــــم .[گل]•*★*•[گل] ♥ ♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥ .... یـــــکــــ دنـــــیــــا از حــــضــــو ر تـــــــو ن مــــمــــنــــونـــــم ....... ♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥ ♥ [گل]•*★*•[گل] از حــــضــــو ر تــــــــــــــو ن مــــمــــنــــونــــــــم .[گل]•*★*•[گل] [گل]★❤★❤★❤★❤★❤★❤★❤★❤★❤★❤★❤★❤★❤★❤★❤★[گل]

با ایرانی

سلام دوستان عزیز خوش و سلامت باشین. با آرزوی موفقیت براتون در پناه حق باشین. با موضوعات : فقر و یادمان باشد که : ... در خدمتم. نظرات موضوع بالا ؟ [گل]

سعید

به نام خدا سلام دوستان عزيز با مطلب "" الهی شکر "" پذيرای حضور و نظر زيبای شما هستم .

نسترن , مهیار

...ღ♥ღ ..ღ♥ღ ..ღღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ ...ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღღ .......................ღ♥ღ ...........ღ♥ღ...ღ♥ღ ...........ღ♥ღ ...........ღ♥ღ.........ღ♥ღ.....ღ♥ღ ...........ღ..ღ♥ღ.......ღ♥ღ.....ღ♥ღ ...........ღ......ღ♥ღ.....ღ♥ღ.....ღ♥ღ ...........ღ♥ღ♥ღღ♥ღღ♥ღ♥ღ♥ ......ღ♥ღ ...........ღ♥ღღ♥ღ♥ღ♥ღღ♥ღღ♥........ღ♥ღ ....................................................ღ♥ღ ..........................@@..@@.............ღ♥ღ ..........................@@..@@.............ღ♥ღ ..............................@@................ღ♥ღ ..............................@@...............ღ♥ღ ................................................ღ♥ღ

تعمق

سلوووووووووووووووووم کجایییییییییییییییییییییییییییییییی[نگران] نالاحنم خیلی وقته نیستین