سخنانی از میلان کوندرا

روح وقتی دستخوش نگرانی است حرکت می طابد و جایی بند نمیشود

 زیرا زمانی که روح بی حرکت بماند درد وحشتناک می گردد.

-  انسان گاهی در پاره ای از موقعیت ها گرفتار میشود که چاره ای جز

نمایش ندارد.

/ 0 نظر / 12 بازدید