مطالبی از نویسنده گران قدر نادر ابراهیمی

_ عادت تفکر خلاق را ویران می کند.

_گرانی مرض جوامعی است که همه ی مردمش تن به تولید

 نمی دهند.

_ عاشق روزها و شب ها و هفته و ماه و سال را به حال

 خویش رها نمی کند، عاشق شبیه نمی سازد، عاشق دمادم 

 چیزی را نو می کند، چیزی حتی بسیار بسیار کوچک را .

/ 0 نظر / 17 بازدید