سوال هفته

نظر شما چیست؟       

ما زندگی میکنیم که تکامل یابیم ، شما چه فکر میکنید؟  متفکر

/ 2 نظر / 14 بازدید
ماشا

سلام دوست من. من معتقدم ما زندگی میکنیم و تلاش داریم که بمیریم.اگر مردن را تکامل بدانیم درست است.

آیلی

ما زندگی میکنیم که عا شق شیم و عشق بورزیم عشق به طبیعت .بهار.نوای موسیقی.زیبایی های زندگی.گل.غروب خورشید.مادر شدن.......هر وقت با تمام وجود عشق درک کردی به تکامل رسیدی.